Yeminli Sözlü Çeviri


YEMİNLİ SÖZLÜ TERCÜME

Tercümanlık tarihin en eski mesleklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Farklı kültürlerin karşılaşması ve ortak değerler etrafında birliktelikler kurması, ekonomik, ticari, diplomatik, kültürel ve siyasi ilişkilerin kurulup geliştirilmesi farklı dillerin birbirine tercüme edilmesiyle mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle tarihi süreç içerisinde tercümanlık, toplumsal hayatın çok önemli mesleklerinden birisi haline gelmiştir.

Tercümanlık/çevirmenlik, kültürlerin dil yoluyla birbirlerine aktarılmasını mümkün hale getirdiği için özen, dikkat, yetenek ve yüksek düzeyde bilgi isteyen bir meslektir. Çeviride yapılacak hataların bazen çok ağır sonuçları da olabilir. Bu nedenle tercümanların çeviri yaptıkları diller kadar kültür ve değerlerini de bilmesi gerekmektedir.

Günümüzde sınırların önemsiz hale geldiği, ülkelerin birbirleriyle her türlü ilişkiyi geliştirdiği, turizmden sanata, ticaretten sağlığa akla gelen her konuda işbirliği ve ortaklıkların kurulduğu bir dünyada tercümanların rolü ve önemi daha da artmıştır.

Başlangıç zamanları ilk diplomatik ilişkilere dayandırılan sözlü tercüme, bugün dünyanın en saygın ve önemli mesleklerinden biri haline gelmiştir. Günümüzde çalışmaların devamı ve işlerin sürekliliği için profesyonel tercümanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Gündelik hayatımızda sıklıkla farklı dillerle tercüme ihtiyacı karşımıza çıkabilmektedir. Muhatabımızın dilini ya hiç bilmiyoruz ya da yeterince ve sorunsuz bir şekilde diyalog kuracak kadar bilmiyoruz. Bu nedenle sözlü tercüme işini iyi bilen, dile ve kültüre hâkim ve meslek ahlakına uygun çalışan tercümanlarla çalışmak büyük önem arz etmektedir.

Bireysel sözlü yeminli tercüme hizmetleri, andaş tercüme de denilen simultane tercüme ve ardıl tercüme hizmeti olarak iki başlık altında değerlendirilir. Sözlü tercüme hizmetleri, ülkemize gelen yabancı uyruklu kişilere vekâletname, muvafakatname, taahhütname, şirket ana sözleşmesi, ticari ortaklıklar, hukuki sözleşmeler, imza beyanı, araç alım satım, şirket devri, evlilik sözleşmesi, gayrimenkul alım satım, kimlik, pasaport gibi işlemlerde belgenin içeriğini anlatarak işlemin noterde, ihtiyaç duyulması halinde de tapu, nikâh daireleri ve mahkeme huzurunda yapılmasını kapsayan hizmetlerdir.

Alle Tercüme Bürosu, profesyonel kadrolarıyla değişik dillerde yeminli sözlü tercüme hizmetleri sunmaktadır. Yeminli tercümanlık, profesyonel ve bu işi meslek edinmiş bir çevirmenin noter huzurunda yemin ederek yemin zaptı almasıyla başlayan ve yapılan çalışmalardır. Bu tercüman mesleki yeterliliği ve noter huzurunda tescil edilmiş profesyonelliğiyle yaptığı çevirileri tamamen bireysel ve profesyonel sorumluluk altında gerçekleştirir.