Vekaletname Çevirisi


Vekaletname Nedir?

Herhangi bir konuda bir kişiye belirli bir konuya dair, resmi kurumlarda kişisel olarak bizim ya da kurumumuz adına yapılması gereken işleri yapabilmesi için verilen yetkiye vekalet, bu yetkinin yazılı haline de vekaletname denilmektedir. Vekalet, tarafların rızasıyla yapılan bir işlemdir ve bir kişi başka bir kişi veya kurum adına sınırları belirlenmiş bazı işleri yapmakla sorumlu tutulmaktadır. Vekalet akli dengesi yerinde ve 18 yaşını geçmiş bireylere verilebilmektedir. Vekaletname, noter huzurunda ve resmi geçerliliği olan işlemlerle verilebilmektedir. Çeşitli vekaletname tipleri olmakla birlikte en yaygın vekaletnameler hukuki işlerin takibi için avukatlara verilmektedir. Özellikle bireylerin çeşitli nedenlerle erişim imkânı bulamadığı durumlarda, örneğin yurtdışından mülklerinin yönetimi, tapu, kiralama vb., çeşitli abonelik işlemleri ve takipler, banka işlemleri ve şirket ya da ticaret işleri için vekaletnameler hazırlamak durumunda kalabilmektedir.

Vekaletname Çevirisi

Türk şirket veya kurumları yurtdışında temsilen veya yabancı şirket veya kurumları Türkiye’de temsilen iş ve işlemleri takip etmek, bankada, tapuda, okul ve üniversitelerde, göç idaresinde, adli makamlar ve mahkemelerde vs. makam ve kurumlar nezdinde işlemleri gerçekleştirmek ve takip etmeye, evrak ve belgeleri teslim etmek ve teslim almak ve diğer bütün iş ve işlemleri ilgili şirket veya kurumu temsilen takip etmek ve kendi imzası ile sonuçlandırmak için verilen vekaletname ilgili ülkenin resmi diline tercüme edilip yetkili makamların onayına sunulmalıdır. Vekaletnamede söz konusu olan yetkiler doğru, net ve anlaşılır bir şekilde tercüme edilmez ise, o vekaletname, değersiz bir kâğıt parçası sayılacak ve harcanan bütün emek ve masraflar boşa gidecektir. Dolayısıyla vekaletnamenin çevirisi için doğru karar verip, güvenilir ve deneyimli tercüme bürolarına tercüme yaptırmak, vekilin yapacağı işi yabancı ülkede garanti altına almaktır. Alle Tercüme Bürosu vekaletnameleri hukuk diline hâkim tecrübeli tercümanları ile hedef dile doğru, net ve açık bir şekilde tercüme edip, hedef ülkede herhangi bir aksilik yaşanmaması adına bütün gereken onayları almaktadır.