Tapu Çevirisi


Tapu Senedi Nedir?

Bir gayrimenkulün sahibini ve gayrimenkulün özelliklerini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi belgeye tapu senedi adı verilmektedir. Başka bir ifadeyle bir toprağın, bir arazinin ya da arsanın bir kısmına ya da tamamına yapılmış olan bir yapının sahiplerini gösteren resmi belgeye tapu belgesi denir. Gayrimenkuller dışında, bağımsız ve süreli hakların kurulumunda da tapu senedi düzenlenebilir. Tapu senedi, değişik işlemlerde mülk sahipliğinin ispatı için resmi ya da özel kurumlar tarafından talep edilmektedir.

Tapu Senedi Çevirisi

Tapu senedi çevirisi, yurtdışında vize başvuruları ve benzer işlemler için malvarlığı beyanı amacıyla veya farklı ülkenin vatandaşlarına gayrimenkul alım ve satımlarında gayrimenkul hakkında resmi bilgi sunmak maksadıyla tercüme edilmektedir. Ayrıca Osmanlı döneminden kalan ve “Senedi Hakani” ismi ile bilinen Osmanlı dönemine ait tapu senetleri, mahkemede hak iddiası, mirasçılık ve yeni tapu düzenlenmesi için Osmanlıcadan Türkçeye yeminli ve bilirkişilik belgesine sahip tercümanlar tarafından tercüme edilmesi lazım. Tapu senedinde geçen terimlerin çoğu hukuki terimler olduğundan dolayı doğru çevrilmesi uzmanlık ve deneyim gerekmektedir. Alle Tercüme Bürosunun tecrübeli yeminli ve bilirkişilik belgesine sahip tercüman kadrosu, Tapu çevirilerini hedef dilin terminolojisine uygun bir biçimde tercüme edip resmi makamlara sunmak üzere hazırlamaktadır.