Ölüm Belgesi Çevirisi


Ölüm Belgesi Nedir?

Bir bireyin ölümünün gerçekleşme zamanını, nedenini ve yaşamının sona erdiğini ispat eden resmi belgeye ölüm belgesi denilmektedir. Ölüm belgesi genellikle ölümün gerçekleştiği sağlık kurumlarında ya da en yakın sağlık kurumundaki bir hekim tarafından tespit edilmektedir. Ölüm belgesi olmadan cenaze nakil ve defin işlemi gerçekleşemediği gibi bazı resmi işlemlerin de yapılması mümkün olmamaktadır. Özellikle de yurtdışında miras, velayet, cenaze nakil veya benzer işlemler için resmi makamlar tarafından ölüm belgesi talep edilmektedir. Bu belgenin resmi ve işlemlerin yapılması için zaruri olduğu durumlarda ilgili ülkenin dili ve resmi prosedürlerine uygun ölüm belgesinin hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Ölüm Belgesi Çevirisi

Yurtdışında mirasçılık işleri, velayet işlemleri, cenaze taşıma işlemleri ve bunların yanı sıra vefat eden kişinin hak veya yetki devirleri için kullanılan ölüm belgesinin çevirisi, bahsedilen işlemleri düzgün ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için oldukça önem arz etmektedir. Dolayısıyla ölüm belgesi güvenilir ve deneyimli tercüme büroları tarafından usulüne uygun bir şekilde tercüme edilmelidir. Alle Tercüme Bürosu ölüm belgesi çevirisi alanında uzun yıllara dayanan deneyimi ve uzman yeminli tercüman kadrosu ile ölüm belgelerini kurallara ve usulüne uygun bir şekilde işlem yapılacak ülkenin resmi diline tercüme etmektedir.