Nüfus Cüzdanı Çevirisi


Nüfus Cüzdanı / Kimlik Nedir?

Devlet tarafından vatandaşlarına verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını ayrıntılarıyla gösteren resmî belgeye nüfus cüzdanı ya da kimlik denilmektedir. Türkçede kimlik, kafa kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi, hüviyet cüzdanı gibi değişik isimleri de bulunur. Bireyin kim olduğunu ve vatandaşlık bağlarını ispat için resmi veya özel işlemlerde kullanılmaktadır. Türkiye’de nüfus cüzdanı ya da kimlik, bağlı bulunulan şehrin nüfus müdürlüklerinden yurtdışında ise konsolosluklardan ya da büyükelçiliklerden temin edilebilmektedir.

Nüfus Cüzdanı / Kimlik Çevirisi

Vatandaşlık işlemleri, devletle ilgili işlemler, göçmenlik, mültecilik, evlilik ve benzeri her tür işlemde talep edilen nüfus cüzdanı / kimlik belgesinin talep eden ülkenin diline aslına uygun ve prosedürlerin gerektirdiği şekilde çevirisi önem arz etmektedir. Alle Tercüme Bürosu olarak nüfus cüzdanı / kimlik belgelerinin çevirisinde alanında uzman tercümanlarımız çevirilerini yapmaktadırlar.