Noterliklerde Sözlü Çeviri


Noterliklerde Sözlü Çeviri

Noterlikler, birçok yasal işlemlerin ve hukuki süreçlerin yapıldığı kurumlardır. Her insanın noterliklerdeki işlemlerini başarıyla sonuçlandırması, buradaki işleyişi iyi bilmesiyle orantılıdır. Özellikle yabancı uyruklu, Türkçe okuma ve yazması olmayan şahısların noterliklerde resmi işlemlerini noterliklerden yemin zaptına sahip olan yeminli tercümanların eşliğinde gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir. Düzenlenecek vekaletnameler, muvafakatname, taahhütname, araç alış ve satışları, nikah ve tapu işlemleri, vatandaşlık belgeleri vs. resmi belgelerin noterde düzenlenmesinde belge sahibinin tam isteği doğru bir şekilde aktarılması için yeminli tercümanın bulunması şarttır. Tercümanın hem noter yetkililerinin taleplerini hem de tercümanlık hizmeti verdiği bireyin işlemlerini olduğu gibi aktarması, doğru sonuç almanın en etkin yoludur. Yeminli tercüman noter memuruna yabancı kişinin tam isteğini aktarıp ve noter memuru tarafından ilgili belge düzenlendikten sonra tekrar yeminli tercüman tarafından ilgili yabancıya okunup anlattıktan sonra onaylaması halinde imzalanıp ve noterlik tarafından kaşelenir ve kendisine teslim edilir. Alle Tercüme Bürosu anlaşmalı olduğu noterliklerde ve müşterinin talebi halinde diğer noterliklerde de yabancılar için sözlü tercüman kadrosundan en iyi tercümanları sağlayıp resmi işlemleri güvenle gerçekleştirmektedir.