Kurumsal Pazarlama Dosyaları Çevirisi


Pazarlama Dosyaları Nedir?

Pazarlama, en eski ticari sunum biçimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir ürünü ya da hizmeti başkalarına sunmak/satmak isteyen kişi ve kurumlar değişik formatlarda sunumlar hazırlayarak ürün ya da hizmetlerini insanların istek ve ihtiyaçlarını tatmin edecek bir şekilde sunarlar. İki ya da daha fazla kişi arasında gerçekleşen bu süreç günümüzde dijital ortamlarda ya da kataloglar, broşürler ya da kitapçıklar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bütün bu süreçleri oluşturan ve sunulmaya hazır hale getirilen dokümanlara pazarlama dosyaları denilmektedir. Pazarlama dosyaları doğrudan kullanıcıyı etkilemeye dönük olduğu için büyük bir özenle, dikkatle ve titizlikle hazırlanması gerekmektedir.

Pazarlama Dosyaları Çevirisi

Katalog, broşür, kullanım kılavuzu, kitapçık gibi pazarlama dosyaların çevirisi bir ürün veya hizmetin yabancı müşteri veya muhataplara sunulması açısından oldukça önem arz etmektedir. Pazarlama dosyaların çevirisinde ürün veya hizmeti etkili bir şekilde tanıtmak ve özelliklerini aktarmak deneyim ve hedef dilde hakimiyet gerektiriyor. Yabancı bir kişi bir pazarlama dosyasının metni okurken kendi ana dilindeki gibi akışkan bir şekilde hiç takılmadan okuması lazım, aksi takdirde gereken etkiyi karşı tarafta bırakmaz ve ürün veya hizmet sunumu başarısız kalacaktır. Alle Tercüme Bürosu hedef dili ana dili seviyesinde bilen kadrosu ile birlikte pazarlama dosyalarını pazarlama amaçları doğrultusunda tercüme etmektedir.