Kurumsal Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) Çevirisi


Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) Nedir?

Firmaların ve diğer ticari müesseselerin herhangi bir ticari ya da hukuki işlem için işlerini kanuni olarak yürüttüklerini gösteren belgeye Faaliyet Belgesi denilmektedir. Faaliyet Belgesi, bir firmanın, esnafın, şahıs firmalarının ve diğer ticari kuruluşların halen aktif olarak faaliyette olduğunun da ispatıdır. Özellikle resmi işlemlerde, bazı hukuki formalitelerin yerine getirilmesinde, bazı işlemler için gerekli izin ya da belgeleri temin etmekte bir firmanın kayıtlı olduğu odaya ait faaliyet belgesi istenmektedir. Aynı şekilde zaman zaman yapılmakta olan denetimlerde de kurallara uygun ve kayıtlı olduğu odanın prosedürlerine göre faaliyet yürüttüğünün tespiti için de bu Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) istenmektedir.

Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) Çevirisi

Yurtdışında ticari faaliyetlerde bulunmak veya şube veya bayilik kurmağı amaçlayan şirketler, menşe ülkede ilgili odada halen faal olduklarını gösteren işbu Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)’nin tercümesine ihtiyaç duymaktadırlar. Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) artık e-imzalı alındığından dolayı genelde geçerlilik süreleri 1 aydır. Dolayısıyla çevirisi yapılırken en güncel tarihli nüshası dikkate alınıp tercümeye eklenmelidir. Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) bazı odalar tarafından Türkçeye ek olarak İngilizce dilinde de düzenlenmektedir. Eğer belgenin gideceği ülke evrakın İngilizcesini kabul ediyorsa herhangi bir tercümeye gerek kalmadan, ilgili makamların onayını aldıktan sonra doğrudan karşı tarafa veya ilgili ülkenin makamlarına sunabilirsiniz. Aksi takdirde talep edilen dile tercüme edilip gereken onaylar alındıktan sonra işleme alınması için sunulacaktır. Alle Tercüme Bürosu olarak müşterilerimizin Oda Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi) tercümelerini yetkin tercümanlarımıza çevirterek sizlere sunmaktayız.