Kurumsal Noterliklerde Sözlü Çeviri


Türkçe okuma ve yazması olmayan yabancı kurum veya şirketlerin yetkilileri veya temsilcileri veya kişiler noterliklerde resmi işlemlerini noterliklerden yemin zaptına sahip olan yeminli tercümanların eşliğinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Düzenlenecek vekaletnameler, yetki belgeleri, imza sirküleri, araç alış ve satışları vs. resmi belgelerin noterde düzenlenmesinde belge sahibinin isteklerinin doğru bir şekilde aktarılması için yeminli tercümanın bulunması şarttır. Yeminli tercüman noter memuruna yabancı kişinin isteklerini tam ve eksiksiz olarak aktarıp ve noter memuru tarafından ilgili belge düzenlendikten sonra tekrar yeminli tercüman tarafından ilgili yabancı okunup anlattıktan sonra onaylaması halinde imzalanıp ve noterlik tarafından kaşelenir ve kendisine teslim edilir. Böylelikle dikkat ve özen gerektiren noter işlemleriniz, eksiksiz ve tam olarak gerçekleşmiş olur. Alle Tercüme Bürosu anlaşmalı olduğu noterliklerde ve müşterinin talebi halinde diğer noterliklerde de yabancılar için sözlü tercüman kadrosundan en iyi tercümanları sağlayıp resmi işlemleri güvenle gerçekleştiriyor.