Kurumsal Mahkeme Kararları Çevirisi


Mahkeme Kararı Nedir?

Hukuki süreçlerin birçok farklı mecrada yürütüldüğü bilinmektedir ancak en yaygın ve kesinlik arz edeni mahkeme kararlarıdır. Herhangi bir ihtilaf ve anlaşmazlığın ya da yargılamaya konu olan durumun mahkeme heyeti tarafından ceza kanunları esas alınarak bir hükme bağlanması, mahkeme kararı olarak kabul edilmektedir. Mahkeme kararları sadece ilgili tarafları ilgilendirmemekte kimi zaman da başka süreçlerin işlemesinde de delil/ispat olarak kabul edilmektedir. Mahkeme kararı lehte veya aleyhte olabileceği gibi, herhangi bir neticeye bağlanmadan görevsizlikle ya da takipsizlikle de sonuçlanabilir. Bazen de yerel mahkeme kararı bir üst mahkemeye yapılan itirazla yeniden incelenerek üst mahkeme kararı olarak de bozulabilir ya da onaylanabilir.

Mahkeme Kararı Çevirisi

Kurum veya firmanın leh veya aleyhine açılan davalarda karşı taraf yabancı bir kurum, firma veya şahıs ise veya dava yurtdışında açılmış ise, adli sürecin devam edip sonuçlanabilmesi için evrakların tercüme edilmesi gerekmektedir. İstinabeler, savunmalar, gerekçeli kararlar, itirazlar, iddianameler, ifadeler vs. diğer ülkede resmi olarak tanınması için bilirkişi tercüman tarafından tercüme edilmelidir. Hukuki çeviriler için hem yemin zabtı olan ve hem bilirkişilik belgesi olan Alle Tercüme Bürosunun hukuk tercüman kadrosu bu süreçte firma ve kurumların ihtiyaç duyabilecekleri belgeleri ve kararları gerektiğinde avukatlardan danışmanlık alarak yerine getirmektedir.