Kurumsal İş Bitirme Belgesi Çevirisi


İş Bitirme Belgesi Nedir?

Başta inşaat sektörü olmak üzere pek çok iş kolunda bir işin yapım sürecinin sonlandığına dair geçici kabul edilmesini ifade eden belgeye iş bitirme belgesi denilmektedir. Hem kamuda hem de özel sektörde alınan işlerin gidişatını belirlemede büyük bir önem taşımaktadır. Bu belge, “İş Deneyim Belgesi” ya da “İş Denetleme Belgeleri” ve İş Yönetme Belgeleri” olarak da adlandırılmaktadır. İşi alan kişi ya da kurumun sözleşmeye uygun bir şekilde işleri tamamlaması durumunda, işi veren kurum tarafından “iş bitirme belgesi” alarak işin geçici kabulünü sağlamaktadır. İş Bitirme Belgesi, işlerin sözleşmelere uygun bir şekilde tamamlandığını gösteren önemli bir evraktır ve sözleşmelerin gereklerinin yerine gelmesinde büyük bir rol oynar.

İş Bitirme Belgesi Çevirisi

Tamamlanan ve bitirilmesi onaylanan projelerin İş Bitirme Belgelerinin yurtiçinde veya yurtdışında yeni projelerin ihalesine katılmak veya yeni projelere teklifte bulunmak için tercüme edilmesi gerekmektedir. İş bitirme belgelerinde yazılan teknik terimlerin aslına ve terminolojisine uygun bir şekilde çevrilmesi, yeni projelerde verilen tekliflerde oldukça önemlidir. Bu doğrultuda teklifler için hazırlanan belgelerde iş bitirme belgelerinin doğru çevrilmesi firmanın veya kurumun teklifini ciddi derecede etkilemektedir. Bu yüzden Alle Tercüme Bürosu olarak müşterilerin iş bitirme belgelerini dikkatle ve terminolojisine uygun olarak tercüme edip gerektiğinde resmi makamlardan bütün onayları alıp müşterilere teslim ediyoruz.