Kurumsal Gümrük Evrakları Çevirisi


Gümrük Evrakları Nedir?

Küresel ticaretin yaygınlaştığı bir dünyada en çok ihtiyaç duyulan şeylerin başında uluslararası ticaret ve gümrük işlemleri gelmektedir. Dünyadaki bütün devletlerin kendi iç pazarlarını korumak için koymuş olduğu gümrük duvarları, yine ilgili devletlerin yasaları tarafından çizilen sınırlar dahilinde ticarete ve uluslararası pazarlara açılabilmektedir. Bütün işlemler için gümrük evraklarının hazırlaması büyük önem taşımaktadır. Gümrük evrakları çeşitlilik gösterdiği gibi farklı sektörlerde değişiklikler de olabilmektedir. En başta gümrük beyannamesi ve bu işlemlerde kullanılacak faturalar ve değişik kurumlardan temin edilen izin belgeleri gelmektedir. Hem Türkiye’de hem de ilgili diğer ülkelerde istenen bütün bu evraklar, eksiksiz ve kurallara uygun şekilde hazırlanmalıdır.

Gümrük Evrakların Çevirisi

Gümrük Beyannamesi, Ticari Fatura, Proforma Fatura, Orijinal Fatura, Navlun Faturası, Tasdikli Fatura, Menşe Şahadetnamesi, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Tedarikçi Beyanı, karneler, Gözetim Belgesi, Sigorta belgeleri, Konşimento, Taşıma Belgeleri ve Çek Listesi gibi gümrük evrakları, malların ithalatı veya ihracatı için karşı ülkenin diline çevrilmesi gerekmektedir. Gümrük işlemlerin hızlanması, ithal ve ihraç olan malların yanlış çeviri sebebiyle yanlış beyan edilmemesi ve bunun sonucunda harç ve vergilerinin artmaması, ilgili firmanın ticareti duraksamaması adına Alle Tercüme Bürosu söz konusu olan gümrük belgelerini hızlı bir şekilde, büyük bir dikkat ve özenle tercüme edip ticaret yapan firmaların ticaretinin geliştirmesinde katkıda bulunmaktadır.