Kurumsal Dışişleri Bakanlığı Onaylı Çeviri


Dışişleri Onaylı Çeviri

Türkiye’de Apostil sözleşmesine taraf olan ülkelerde resmi olarak geçerli ve kabul gören belgeler, farklı prosedürlerden sonra ilgili kurumlara gönderilir. Bu belgelerin tam ve eksiksiz tercümesi, takibi ve geçerliliğinin tescili büyük önem taşımaktadır. Yurtdışına gönderilecek tercümelerde eğer gideceği ülke Apostil sözleşmesinin tarafı olmayan bir ülke ise kaymakamlık tasdikinden sonra evraklar Dışişleri Bakanlığının onayına sunulacaktır. Dışişleri Bakanlığında ilgili bölüm, kaymakamlığın tasdik şerhi üzerinde bakanlığın onayını eklemektedir. Alle Tercüme Bürosu kurum veya firmalar adına kaymakamlıktan sonra Dışişleri Bakanlığının onayını alıp gerektiğinde konsoloslukların onayına sunmaktadır.