Konsolosluk Onaylı Çeviri


Konsolosluk Onaylı Çeviri

Yurtdışına gönderilecek evraklar tercüme edildikten sonra, gönderilecek ülke Apostil sözleşmesine taraf değil ise Kaymakamlık ve Dışişleri Bakanlığı’nın onayından sonra konsolosluğun onayına sunulması gerekmektedir. Her konsolosluk kendi ülkesinin kanun ve kurallarına tabi olduğundan dolayı söz konusu onaylama süreci her konsolosluk için farklı bir şekilde ve kendine özgü prosedürlerle yürümektedir. Ancak Alle Tercüme Bürosunun bu konudaki deneyimi bu süreci şirketler ve kurumlar için kolay ve hızlı hale getirmektedir. Alle Tercüme Bürosu yıllarca çok sayıda firma ve kurumun tercüme sonrası onay işlemlerinin takibini gerçekleştirdiğinden dolayı bu konuda gereken bilgi ve deneyime sahiptir. Dolayısıyla bu süreç firmalar ve kurumlar için Alle Tercüme Bürosu tarafından daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirilmektedir. Konsolosluk onaylı tercümede, sorunsuz temiz çeviri, yeminli, noterli ve apostil tasdikleri, konsolosluğun uygunluğunun gözetilerek çalışma düzeninin hazırlanması ve zamanında işlemlerin tamamlanması, büromuzun çalışma şeklidir.