Karakolda Sözlü Tercüme


Karakol’da Sözlü Tercüme Hizmeti

Türkiye’ye çeşitli nedenlerle gelen yabancı uyruklu bireylerin çeşitli nedenlerle karakol ve kolluk işlemleri olabilmektedir. Bazen başlarına gelen trajik bir olan nedeniyle şikâyet veya bildirimde bulunma, bazen çeşitli işlemler için başvurularda bulunma, bazen de çeşitli nedenlerle ifade verme gereği ortaya çıkabilmektedir. Karakolda bütün bu işlemler yapılırken yetkin ve dile hâkim tercümanların bulunması ve sözlü tercüme hizmeti sunması, bu sürecin sağlıklı ve usulüne uygun bir şekilde tamamlanmasını mümkün hale getirebilir. Çünkü burada yapılan yanlış ya da eksik bir çeviri birçok sorunu da beraberinde getireceği gibi yaşanacak birçok geri dönüşü olmayan sonuçları da doğurabilir. Karakollarda yapılan işlemler, ifade ve şikâyetler olası yargı ve hukuksal süreçlerinin de temellerinin atıldığı resmi kurumlardır ve burada işlemlerin doğru bir şekilde yapılması olası hukuki süreçlerinde doğru bir şekilde gerçekleşmesinin de temellerini atmaktadır.

Alle Tercüme Bürosu, karakol ve kolluk kuvvetlerindeki her tür bilgilendirme, ifade ve şikâyet işlemlerinde yetkin, kanun ve usulleri bilen, ilgili dillere ve kültürlere hâkim tercümanlarla tercüme hizmeti sunmaktadır. Sadece bu işlemlerin yapıldığı anda değil sonrasında bilgilendirme ve takip açısından da bilgi ve destek vermektedir.