Evlilik Belgesi Çevirisi


Evlilik Cüzdanı Nedir?

Evlilik cüzdanı, iki insanın tanıkların ve nikah kıyma yetkisi bulunan görevlilerin huzurunda evlendiklerini gösteren resmi belgedir. Bazen uluslararası alandaki başvurularda talep edildiği gibi, evli olduklarının ispatının istendiği kimi durumlarda da evlilik cüzdanı beyanı istenebilmektedir. Bu nedenle evlilik cüzdanları evli çiftlerin almasının yasal bir zorunluluk gerektirdiği belgelerdir. Evlilik cüzdanı, evlilik işlemleri tamamlandığında evlendirme memurluğunca çiftlere verilir. Fakat evlilik nüfus kütüklerine tescil edildiğinde isteğe bağlı olarak nüfus müdürlükleri tarafından da verilebilmektedir.

Evlilik Cüzdanı Çevirisi

Evlilik cüzdanı, karşı ülkenin makamları nezdinde kişinin medeni durumunun tespiti amacıyla tercüme edilmektedir. Kişinin eşinin kimlik bilgilerini, evlilik tarihi, evlendiği yer ve evlilik koşulları hakkında bilgi içeren evlilik cüzdanının çevirisi, kişinin ve eşinin nüfus bilgilerini içeren bir belge olduğundan dolayı bir kimlik veya pasaport çevirisi hassasiyeti ile tercüme edilmelidir. Alle Tercüme Bürosunda, evlilik cüzdanı çevirilerinin öneminin farkında olarak hassasiyet ve dikkat içerisinde yapılmakta ve yetkili makamların onayına sunmaya hazır hale getirilmektedir.