Doğum Belgesi Çevirisi


Doğum Belgesi Nedir?

Her insanın doğduğu anda doğum zamanını, anne ve babasının isimlerini, cinsiyetini ve doğum yerini doğduğu ülkenin doğum anından itibaren kendisine verdiği resmi kayıt bilgilerini içeren belgeye, doğum belgesi denilmektedir. Resmi olarak Formül A olarak bilinen belgenin tam adı “Uluslararası Doğum Kayıt Örneği Formül A”dır. Özellikle yurtdışında doğum bilgilerinin ispatlanması için istenen bu belge, bir bireyin kanuni sistem içindeki mevcudiyetinin de kanıtı olarak kabul edilmektedir. Formül A ya da Doğum belgesi, her vatandaşın yaşadığı şehrin nüfus dairelerinden, yurtdışında da konsolosluklardan kolaylıkla temin edilebilmektedir.

Doğum Belgesi Çevirisi

Vatandaşlık işlemleri, evlilik başvuruları, iltica talebi, oturum izninin çıkarılması, vize ve çalışma izni, ticari faaliyetlere başlama gibi çok çeşitli amaçlarla Doğum Belgesi Formül A yurt dışında resmi kurumlarca talep edilebilmektedir. Bu belgenin çıkarılması, uzman ve yeminli tercümanlarca tercüme edilmesi bu işlemlerin selameti açısından hayati önemdedir. Alle Tercüme Bürosu bünyesindeki yeminli çevirmenler tarafından kaynak dilden hedef dile kusursuz bir şekilde tercüme edilen Doğum Belgesi ya da Formül A belgesi ile tüm yurt dışı işlemlerini sorunsuzca tamamlayabilirsiniz.