Akademik Çeviri


Akademik Metinler Nelerdir?

Akademi sözcüğünden gelmekte olan Akademik, “akademiyle ilgili olan, bilimsel niteliği bulunan” anlamlarına gelmektedir. Bu sözlük anlamından yola çıkıldığında bilimsel niteliği olan her tür metni akademik metin olarak nitelemek mümkündür. Akademik metinler, daha çok üniversite ve akademi çalışmalarının, araştırma ve incelemelerinin ileri düzeyde yazı becerisiyle hazırlanması ve sunulmasını içerir. Akademik ve bilimsel dil denilen, ilgili bilim dalının terminolojisiyle ve kendine özgü imlâ ve şablonlarla hazırlanan akademik metinler, yoğun bir emek ve çabanın ürünüdür. Akademik metinler, her türlü lisans üstü tezi, makaleleri, projeleri, bildiri ve teknik metinleri ve bilimsel raporları içermektedir.

Akademik Metinlerin Çevirisi

Akademi dünyasının bütün branş ve kollarında hazırlanan her türlü akademik metnin orijinaline sadık ve ilgili alanın terminolojisine hakim tercümanlar tarafından çevrilmesi gerekmektedir. Her akademisyenin büyük emek ve çabalarla hazırladığı akademik metinleri, dil, anlatım, imla, şablon ve metnin kurallarını belirleyen kurumun istediği gibi çevirmek için Alle Tercüme Bürosunun profesyonel tercümanları hizmetinizdedir. Büyük emek ve çabalarla hazırladığınız akademik metinleri, sizler için ilgili kuruma sunulmaya ya da yayımlanmaya uygun şekilde tercüme ediyoruz.

Akademik/Bilimsel Metin Türleri

  • Bilimsel makale
  • Bildiri
  • Rapor
  • Kitap inceleme
  • Tez
  • Teknik not
  • Editöre mektup
  • Makale tarama
  • Konferans raporları
  • Kitap