Adli Sicil Kaydı Çevirisi


Arşivli ve Arşivsiz Adlı Sicil Kaydı Nedir?

İnsanların hukuk sistemi içindeki resmi kayıtlarına veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanılarak haklarındaki ceza ya da güvenlik önlemlerine dair her türlü bilginin kaydedilerek devlet arşivlerinde tutulduğu sisteme “Adli Sicil Kaydı” denilmektedir. Halk arasında “Sabıka Kaydı” olarak da anılan Adli Sicil Kaydı, kesinleşmiş mahkeme kararlarını içermektedir. Yasaların çeşitli sebeplerle Adli Sicil Kaydını arşivlemesi de mümkün olabilmektedir. Bu durumda Adli Sicil Kaydı Arşivi’nde tüm bilgiler yer alır. Bazen de Arşivlenmez, bu durumda da Arşivsiz Adli Sicil Kaydı olarak adlandırılır. Çoğu zaman iş başvurularında, yurtdışına çıkışlarda, göçmenlikle ilgili bazı işlerde, çeşitli resmi işlemlerde işletmeler, resmi kurumlar ya da mahkemelerce Adli Sicil Kaydı talep edilebilmektedir.

Arşivli ve Arşivsiz Adlı Sicil Kaydı Çevirisi

Yurtdışında vize başvurusundan iş başvurusuna kadar, göçmenlikten evliliğe kadar birçok resmi işlemde başvuruda bulunan kişiden adli sicil kaydı belgesi talep edilmektedir. Adli Sicil Kaydının çevirisi yapıldıktan sonra noter, apostil / tasdik, dışişleri ve konsolosluk gibi makamların onayını gerektirebilir. Alle Tercüme Bürosu hukuk diline hakim yeminli tercüman kadrosu ile Adli Sicil Kayıtlarının tercümelerini gideceği ülkeye göre yetkili makamlarının onayına sunmak üzere hazırlamaktadır.